EN  NL  ES    |    info@ananau.org

Kinderen spelen

Wat is ons missie op lange termijn?

Peru is een land van grote verschillen. De totale economie is groeiende, maar tegelijk neemt de armoede en de ongelijkheid toe. In Peru leeft de meerderheid van de bevolking in armoede. 1 op 5 personen in extreme armoede. Ook hebben nog steeds heel wat kleuters, kinderen en jongeren in Peru geen toegang tot degelijk onderwijs. Nog te vaak worden kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen en etnische minderheden uit het oog verloren. De missie van Añañau is ervoor zorgen dat de kinderen dezelfde kansen krijgen als anderen.

Omdat we geloven in de kracht van goed en inclusief onderwijs als springplank naar een betere toekomst, is Añañau in de eerste plaats een educatief project.

Via huiswerkbegeleiding en spelend leren stimuleren we met Añañau de ontwikkeling van de kinderen en trachten we nieuwe kansen te creëren. We stimuleren kinderen in het ontplooien van hun talenten en bieden hulp waar ze het moeilijk hebben. Door de kinderen te laten geloven in hun eigen mogelijkheden en vaardigden willen we hen op weg helpen naar een betere toekomst en een zelfstandig leven.

Hiervoor biedt Añañau hulp op 3 gebieden:

"Onderwijs, Gezondheid en de algemene Socio-culturele ontwikkeling."

Daarnaast vinden we het belangrijk om nauw samen te werken met de ouders en de gemeenschap. Via workshops en activiteiten trachten we hun betrokkenheid en participatie te vergroten en werken we rond empowerment. Verder biedt de organisatie ook een scholingsprogramma voor moeders aan om analfabetisme tegen te gaan.

Naast de projecten met eigen kinderen en gezinnen werkt Añañau ook samen aan haar missie met andere organisaties in San Jeronimo en Cusco. Via het bieden van workshops en bijscholingen, materiële hulp en het sturen van vrijwilligers proberen we met Añañau ook ons steentje bij te dragen in ziekenhuizen, lokale scholen en andere sociale projecten met kinderen.

Añañau betekent ‘Qué bonito!´ in het Spaans. Met deze naam werd een vzw in België opgericht.

In België wordt Añañau vertegenwoordigd door de vzw Qué Bonito! en ondersteund door de Noord-Zuidraad van de stad Genk, de provincie Limburg, door Leraars zonder Grenzen en door de 4de pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.