About Añañau – NL

Over Añañau

Het verhaal en doel van Añañau

Ons doel op lange

Peru is een land van grote verschillen. De globale economie is groeiende, maar tegelijk neemt de  armoede en de ongelijkheid toe. In Peru leeft ruim de helft van de bevolking in armoede. 1 op 5 personen in extreme armoede. Ook hebben nog steeds heel wat kleuters, kinderen en jongeren in Peru geen toegang tot degelijk onderwijs. Nog te vaak worden kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen en etnische minderheden uit het oog verloren door de regeringen. Hier wil Añañau wat aan doen, zodat ook zij dezelfde kansen krijgen als anderen.

Omdat we geloven in de kracht van degelijk en inclusief onderwijs als springplank naar een betere toekomst, is Añañau in de eerste plaats een educatief project.

Via begeleiding tijdens het huiswerk en spelend leren stimuleren we met Añañau de ontwikkeling van de kinderen en trachten we nieuwe kansen te creëren. We stimuleren kinderen in het ontplooien van hun talenten en bieden hulp waar ze het moeilijk hebben. Door de kinderen te laten geloven in hun eigen mogelijkheden en vaardigden willen we hen op weg helpen naar een betere toekomst en een zelfstandig leven.

Añañau biedt hulp op 3 gebieden:

“Onderwijs, gezondheid en de algemene socio-culturele ontwikkeling.”

Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te werken met de ouders en de gemeenschap. Via workshops en activiteiten trachten we de betrokkenheid en participatie te vergroten, werken we rond empowerment en gaan we samen op zoek naar duurzame oplossingen. Verder biedt de organisatie ook een scholingsprogramma voor moeders aan om analfabetisme tegen te gaan.

Naast de projecten met eigen kinderen en gezinnen werkt Añañau ook samen met andere organisaties, lokale scholen en ziekenhuizen in San Jeronimo en in Cusco via het uitwisselen van ervaringen, het bieden van bijscholingen, materiële hulp en het sturen van vrijwilligers.

Wist je dat

Añañau betekent “Qué bonito!” in het Spaans. Met deze naam werd een vzw in België opgericht. Vzw “Qué bonito!” zorgt voor ondersteuning voor Añañau en vertegenwoordiging in en vanuit België. Ze heeft tot doel alle mogelijke materiële en morele tussenkomsten te verlenen en contacten te verzorgen met het oog op de verbetering van het lot van zowel kwetsbare kinderen als kwetsbare volwassenen in achtergestelde gebieden en dit in samenwerking met Asociación ONG Añañau. Vzw “Qué bonito!” helpt mee in België voor het vergroten van de naambekendheid en door het werven van fondsen voor Añañau.

Verder wordt Asociación ONG Añañau onder meer ondersteund door de provincie Limburg, de stad Genk, Leraars zonder Grenzen, de 4de pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking/11.11.11, KIYO NGO, Be Global Foundation en Stichting Lamp waarmee duurzamen samenwerkingsverbanden werden aangegaan.

Scroll naar boven