Mission And Vision – NL

Missie En Visie

Ontdek de missie en visie van Añañau voor duurzaam onderwijs en ontwikkeling!

Onze missie

Wij zijn een organisatie die zich inzet voor kansarme en kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen door middel van duurzame onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in Peru. Onze belangrijkste taak is het ondersteunen van kinderen en adolescenten in onderwijs, vaardigheden en een opleiding, door middel van empowerment en actieve participatie. Het werk dat we doen met kinderen en ouders is gericht op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en daarmee de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s), aangepast aan onze lokale realiteit en met een impact op korte, middellange en lange termijn.

Onze visie

Añañau wil een organisatie zijn die erkend wordt voor haar reeële educatieve en sociale impact en positieve verandering binnen lokale gemeenschappen, gericht op de opbouw van een inclusieve en gelijkwaardige samenleving. We willen ook erkend worden als een duurzame en verantwoordelijke instelling met een projectie in de tijd.

Interesse in deelname aan onze missie?

Maak samen met ons een positieve impact op het leven van kansarme en kwetsbare kinderen, jongeren en families in Peru. Doneer, doe vrijwilligerswerk of werk samen met Añañau aan een duurzame en inclusieve samenleving voor iedereen.

Onze waarden

Integriteit

Een zeer belangrijke waarde in ons werk, de praktijk van eerlijkheid en het consequent en compromisloos vasthouden aan sterke morele en ethische principes.

Betrokkenheid en respect

Met inzet, passie en respect voeren wij ons werk uit ter vervulling van onze visie en missie.

Professionaliteit en kwaliteit

Wij voeren ons werk uit met het professionalisme en de toewijding van al onze medewerkers en garanderen zo kwaliteitswerk dat gericht is op de verwezenlijking van onze doelstellingen.

Transparantie

Wij baseren ons werk op eerlijkheid en transparantie in het werk dat wij samen met onze partners, medewerkers, donateurs, begunstigden en de samenleving in het algemeen verrichten.

Deelname

Wij bevorderen inclusieve en participatieve beginselen als noodzakelijke middelen voor sociale verandering.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn een reeks van 17 wereldwijde doelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om tegen 2030 te worden bereikt, waaronder het uitbannen van armoede, het bevorderen van gendergelijkheid en het waarborgen van ecologische duurzaamheid. Añañau werkt aan de verwezenlijking van verschillende van deze doelen, zoals kwaliteitsonderwijs, vermindering van ongelijkheid en bevordering van duurzame ontwikkeling binnen de lokale gemeenschap.

https://www.youtube.com/watch?v=5_hLuEui6ww&t=2s
Scroll naar boven