Inhuldiging nieuwe schoolgebouw Huancaro

Onderwijs is een zeer belangrijke factor voor de vooruitgang van mens en maatschappij, maar de grote kloof die er is in Peru tussen het staatsonderwijs en het privéonderwijs en in de onderwijsinfrastructuur is enorm van invloed op de kwaliteit van onderwijs en het leerproces van de kinderen. De lagere openbare school Luis Vallejo Santoni van de wijk Huancaro in Cusco heeft jaren lang te kampen gehad met moeilijkheden in het aanbieden van degelijk onderwijs door de grote problemen die er waren in de infrastructuur en het gebrek aan educatieve middelen en onderwijsmateriaal. Eindelijk, na jaren van strijd, gaf het ministerie van Onderwijs groen licht voor de bouw van een nieuw schoolgebouw voor deze lagere school. In 2018 werd er gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw en deze werd voltooid in april 2019. De regionale overheid van de stad Cusco die verantwoordelijk is voor de bouw, samen met het ministerie van Onderwijs, opende op 28 juni het nieuwe educatieve centrum en op feestelijke wijze werd het nieuwe gebouw ingehuldigd samen met de leerkrachten, leerlingen, ouders en medewerkers.

        

We kunnen op geen enkele andere manier uitdrukking geven aan het grote geluk en enthousiasme dat we voelen bij het observeren van de vreugde van de kinderen en leraren en de trots die ze voelen voor hun nieuwe school. Zoals jullie al eerder konden lezen ondersteunt Añañau de school al een tijd met verschillende educatieve en pedagogische activiteiten dankzij de steun van vrijwilligers, stagiaires en mensen met een goed hart. Hiernaast zal Añañau er starten met een tweede projectwerking. De naschoolse activiteiten die Añañau er zal bieden zullen gelijkaardig zijn aan de huidige projectwerking van Añañau waarbij er huiswerkbegeleiding en verschillende educatieve activiteiten (Engelse les, ICT-lessen, werken rond soc. vaardigheden enz.) geboden worden voor de achtergestelde leerlingen van de school en andere hulpbehoevende kinderen uit de buurt. De vraag om er met Añañau een projectwerking aan te bieden kwam van de school zelf aangezien het om zeer (kans)arme kinderen gaat die in de namiddag enkel vaak op straat rondhangen en veel hulp en ondersteuning nodig hebben in hun leer- en ontwikkelingsproces aangezien de ouders vaak ongeschoold of analfabeet zijn. We zijn dan ook erg blij dat het nieuwe gebouw eindelijk in gebruik is en we er binnenkort van start kunnen gaan met de activiteiten van Añañau.

      

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven