Internationale Dag van het Kind

Op 20 november was het #WorldChildrensDay, de internationale Dag van het Kind. Ook dit jaar blijft dit een belangrijke dag om onder de aandacht te brengen en markeert het de 31e verjaardag van het Verdrag van de rechten van het kind, een gebeurtenis die het leven van kinderen over de hele wereld transformeerde.

Omdat kinderen extra kwetsbaar zijn, omdat ze niet het recht hebben om hun stem uit te brengen, noch politieke of economische invloed hebben, omdat een gezonde ontwikkeling van alle kinderen cruciaal is voor de toekomst van de hele maatschappij, werd in 1989 het Kinderrechtenverdrag opgesteld. Het is een internationale overeenkomst die de specifieke rechten voor kinderen erkent. Het verdrag, dat werd ondertekend door 196 landen en daarmee het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag is, erkent de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van kinderen, is juridisch bindend, en heeft het leven van kinderen over de hele wereld helpen veranderen. 

Ook de projectwerking van Añañau staat volledig in het teken van het waarborgen van de rechten van kansarme kinderen. Añañau zet zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden en het creeëren van betere kansen voor de kinderen van traditionele Quechuagemeenschappen uit Cusco. We stellen de rechten van het kind centraal en via educatie gaan we samen op weg naar een betere toekomst. We werken met de kinderen rond actieve participatie en empowerment, hun rechten en de belangen die ze hebben voor de toekomst. Añañau staat voor inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, aandacht voor gezondheid en de integrale ontwikkeling zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige leden van de Peruviaanse samenleving en tot goede wereldburgers.

“Door de COVID-19-pandemie riskeren echter 117 miljoen extra kinderen in armoede te worden geduwd. Dit cijfer is indrukwekkend en nooit gezien. Het zou het aantal arme kinderen van 0 tot 18 jaar op de planeet verhogen tot 700 miljoen. De gezondheidsramp is reëel en rechtvaardigt uiteraard dringende actie en maatregelen. Maar we moeten ook oog hebben voor de gevolgen van de dreigende economische en sociale crisis, zodat we zo snel mogelijk gezamenlijk kunnen optreden.

De economische crisis zal het aantal kwetsbare kinderen en gezinnen doen toenemen. In kwetsbare landen stuwt het jobverlies van de ouders in combinatie met de sluiting van scholen en inperkingsmaatregelen kinderen vroegtijdig naar de arbeidsmarkt, het huishouden of het huwelijk. De band met de school wordt soms voorgoed verbroken, terwijl onderwijs vaak de enige manier is om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen.”
(Dirk Jacxens (UNICEF België), 20 november 2020, MO* magazine)

Lees het volledige artikel van MO* magazine hier.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven