Jongeren bereiden zich voor op verdere studie

Doorheen de vele jaren dat we bezig zijn met de projectwerking van Añañau hebben we al heel wat kinderen zien opgroeien. Bij de groep van de oudste kinderen zitten er nu ondertussen al velen in het secundair onderwijs en verschillenden onder hen kijken alvast verder naar de toekomst. Deze leerlingen zitten nu in het laatste of voorlaatste jaar van het secundair en zijn zich volop aan het voorbereiden op een verdere studie. Voor de meeste onder hen is het nu al heel duidelijk wat ze willen gaan studeren en welk beroep ze graag zouden uitoefenen.

De voorbereidende academie

Suri, die over enkele weken het vierde jaar van het middelbaar afrondt en die heel graag geneeskunde wilt gaan studeren, is dit schooljaar al tijdens de namiddag naar een voorbereidende academie geweest. Dit is steeds het geval voor de leerlingen die in de laatste jaren van het middelbaar zitten (er zijn maar vijf leerjaren in het secundair in Peru). Zij komen dan in de namiddag niet meer naar het project om hun huiswerk te maken en extra hulp te krijgen, maar gaan naar een academie waar ze zich specifieker kunnen voorbereiden voor de verdere studie en het ingangsexamen. Dit doen we zo in Añañau omdat er voor elke opleiding in het hoger onderwijs een moeilijk ingangsexamen afgelegd moet worden in Peru. Zowel voor een studie aan de universiteit als voor een andere opleiding via een (technische) hogeschool. Voor kinderen die naar een betere privé-school gaan is dit vaak geen enkel probleem, maar doordat de kinderen van het project naar lokale staatsscholen gaan in de voormiddag, waar de kwaliteit van onderwijs en de infrastructuur enorm achtergesteld zijn, is dit nauwelijks haalbaar omdat ze onvoldoende voorbereid zijn. Door de steun en remediëring die ze in Añañau ontvangen, zoals ook de bijlessen wiskunde, maken ze veel meer kans en dit proberen we nog te verhogen door het deelnemen aan de academie waar ze nog specifieker voorbereid worden met de nodige vakken voor de opleiding die ze willen starten.

Educatieve projecten en extra bijlessen

Ook zijn de jongeren van deze groep dit hele semester extra dagen naar het project gekomen om deel te nemen aan de bijlessen wiskunde die we voorzien met een gespecialiseerde leraar en dit zelfs op zaterdagen. Daarnaast werd er ook intensiever op andere belangrijke vakken gewerkt en deden we verschillende projecten rond thema’s die heel erg aansluiten op hun leeftijd. Zo waren er ondermeer workshops rond seksuele voorlichting en relaties en ook over identiteit. Het op zoek gaan naar de eigen identiteit en hun toekomstbeeld, maar ook over hun culturele identiteit en de waardering en het belang van de cultuur en tradities waarin ze opgroeien.

Naast Suri is er ook Carla die heel graag psychologie zou willen studeren en Belinda die voor rechten wilt gaan. En ook Luis, Edgar, Estefani en Flor zijn hier al stilaan mee bezig. Voor hen is het dan weer wat moeilijker om nu al helemaal in te schatten waar ze goed in zijn, wat hun interesses allemaal zijn en welk beroep ze graag zouden uitoefenen. Daarom startten we samen met een stagiaire toepgepaste psychologie een project voor de groep van de oudste kinderen dat ´Proyecto de Vida’ heet. Hierbij gaan ze op zoek naar zichzelf en hoe ze hun toekomst zouden willen vormgeven. In de volgende nieuwsbrief vertellen we jullie alles over dit erg zinvolle en mooie project!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven