Eerste jongeren naar de voorbereidende academie

Met de betrokken families van de kinderen die deelnemen aan de projectwerking werken we sensibiliserend omtrent het belang van onderwijs en een opleiding. Door het bieden van informatie en door nauw overleg trachten we een verandering tot stand te brengen zodat de ouders zich meer bewust worden van het positief effect van eduactie en hoe het behalen van een diploma hun toekomst kan veranderen.

Veel kinderen en jongeren worden immers van school gehouden om uit te gaan werken of om mee te helpen in het huishouden of op het veld. Het gaat om het investeren op lange termijn naast het tegemoetkomen aan de dagdagelijkse basisbehoeften. Door in dialoog te gaan en via overleg hebben we afgelopen jaar reeds met de eerste twee gezinnen samengewerkt rond het voorbereiden van hun oudste kind op een verdere studie. Naast het sensibiliseren van het gezin zelf hebben we de jongeren mee ondersteund in hun secundaire schoolloopbaan, remediëring en verdieping voorzien tot uiteindelijk het oriënteren naar de keuze van een verdere studie toe. Er werd met de jongeren zelf en met hun familie erbij samengezeten en gekeken naar hun interesse(s), capaciteiten, voorbereiding en de studiemogelijkheden naargelang het aanbod van opleidingen en de organisatie van het hoger onderwijs hier in Peru (technische opleiding of universiteit). Lizveth en Jorge zijn de eerste twee jongeren van Añañau die dit schooljaar het secundair onderwijs zullen afronden en die we zullen begeleiden tijdens hun studie in het hoger onderwijs.

Om een kans te maken bij het ingangsexamen dat er voor eender welke opleiding bestaat in Peru dienen zij zich tijdens het laatste jaar van het secundair onderwijs hier reeds op voor te bereiden door het volgen van extra lessen gedurende dat schooljaar aan een academie waar men zich voorbereid op het ingangsexamen van de gekozen opleiding. Ze gaan dan in de voormiddag normaal naar school en in de namiddag nemen ze deel aan de lessen van de academie. Tijdens het werkjaar 2017 gebeurde reeds de inschrijving hiervoor voor deze twee jongeren en vanaf januari 2018 gingen zij van start met de eerste cyclus. Añañau ondesteunt, begeleidt en volgt deze jongeren op tijdens deze voorbereiding en het bijwonen van de lessen aan de academie, als tijdens hun verdere studie wanneer zij slagen voor het ingangsexamen.

De kosten van de voorbereidende academie, als van de eigenlijke opleiding nadien worden mede ondersteund door Añañau (voor de gezinnen op zich zou dit absoluut niet haalbaar zijn). Toch het gezin draagt hier ook aan bij naargelang hun mogelijkheden zodat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de schoolloopbaan van hun kind tijdens een verdere studie. Añañau voorziet hier een extra fonds voor en ook de inkomsten van het meter- en peterschap zullen voor elk kind vanaf dat moment specifiek ingezet worden op het verder studeren.
Aangezien dit de eerste jongeren zijn die deze stap zetten samen met de organisatie, zullen we dit gehele proces nauw opvolgen, evalueren en bijsturen wanneer nodig en in de mate van het mogelijke.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven